Cena stroje 750,- Kč/hod.

Dále dle rozsahu provedených prací a použitého materiálu.